Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Кафедра хімії
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Про нас

Про нас

  

 

 

 

 

 

Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

 

 

КАФЕДРА ХІМІЇ

 

 

На кафедрі хімії  функціонують науково-дослідна біохімічна лабораторія, лабораторія по визначенню якості питної і природної води.

 

 Наші переваги  

  • Кафедра хімії єдинна у Миколаївській області, яка здійснює підготовку за напрямками як педагогічної, так і класичної університетської освіти хімічного і біологічнго профілю, тому випускники мають стабільний попит на ринку праці.
  • Іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку
  • Цікаве студентське життя: наука, польові практики на природі біля моря, спортивні секції.

 

Кафедра хімії здійснює набір за такими спеціальностями:

 

Бакалавр 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), (кваліфікація: вчитель біології та здоров’я людини);

 

014.06 Середня освіта (Хімія), (кваліфікація: вчитель хімії та біології);

 

091 Біологія, (кваліфікація: лаборант в галузі біології).

 

 

 

  

Магістр 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), (кваліфікація: вчитель біології та здоров’я людини);

 

091 Біологія, (кваліфікація: біолог, цитолог та гістолог);

 

091 Біологія, (кваліфікація: біолог-лаборант).

 

 

Форма навчання: денна та заочна

 

Підготовка фахівців усіх спеціальностей ведеться як за державним замовленням, так і за кошти юридичних та фізичних осіб

 

 

 

Випускники кафедри хімії можуть працювати:

 

  • На підприємствах, у закладах та організаціях природоохоронного, промислового й медичного профілів;
  • У науково-дослідних і науково-виробничих підприємствах;
  • У навчальних закладах різного рівня акредитації;
  • У клінічних та біологічних лабораторіях, ветеринарних установах, експертних лабораторіях МВС, санепідемстанціях.

  Юнаки та дівчата мають змогу, закінчити військову кафедру під час навчання на біологічному факультеті та отримати звання молодшого лейтенанта.

 

 

Високому рівню підготовки біологів сприяють навчально-наукові бази: лабораторії, анатомічний музей, науково-дослідна фізіолого-біологічна лабораторія.

 

 

 

Науково-дослідні лабораторії 

Науково-дослідна морфологічна лабораторія                Лабораторія мікробіології та вірусології

 Науково-дослідна морфологічна лабораторіяНауково-дослідна морфологічна лабораторіяЛабораторія мікробіології та вірусологіїЛабораторія мікробіології та вірусології

 

Лабораторія анатомії людини                                                Лабораторія неорганічної хімії

Лабораторія анатомії людиниЛабораторія анатомії людиниЛабораторія неорганічної хіміїЛабораторія неорганічної хімії 

 

 

 

 

Лабораторія біохімії

Лабораторія біохіміїЛабораторія біохімії

  

 

Історія

 

У 2003 році, вперше за останні 60 років, у нашому університеті було створено кафедру біології та оголошено набір на спеціальність "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Хімія".

Після створення кафедри біології, розпочався період постійного зростання, створювалися нові лабораторії, збільшувалась кількість студентів, що потребувало додаткових приміщень для навчання. Нарешті, у 2009 року з’явився наказ про створення природничого факультету. Нам відвели весь перший поверх одного з корпусів університету. 

Засновником кафедри, генератором ідей та деканом Природничого, а з 2011 р. - Біологічного факультету став к.м.н., доцент Черно Валерій Степанович.

У 2012 році факультет переїхав до окремого корпусу, розширивши площу лабораторних та навчальних приміщень, і дотепер розміщується за адресом вул. Морехідна, 2А.

На факультеті існують навчальні лабораторії цитології та гістології, анатомії людини, анатомічний музей біологічного факультету, лабораторії неорганічної, органічної та біоорганічної хімії, зоології, ботаніки.

До складу Центру біологічних досліджень, який створено у 2012 році, увійшли науково-дослідні лабораторії цитології та гістології, фізіології, біохімії, генетичних досліджень та віварій.

Випускники факультету мають можливість отримати цікаву роботу у медичних лабораторіях міста, лабораторіях харчових підприємств, стати вчителями біології та хімії та скрізь, де потрібна біологічна освіта. Колектив природничого факультету запрошує всіх бажаючих отримати фахову підготовку для здобуття майбутньої професії.

З 2019 року відбулись реорганізаційні моменти і кафедри було злито в єдину кафедру хімії на базі Механіко-математичного факультету.

 

Зараз навчальний профес, наукову, методичну та організаційну роботу забезпечують висококваліфіковані викладачі: 7 кандидатів наук, 6 доцентів та 2 доктори наук.

 

 Наразі посаду завідуючого займає д.х.н., професор Єзіков Володимир Іванович 

 

  

Наукові зв’язки

Кафедра хімії підтримує наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжж

Студенти вже з молодших курсів займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у наукових конференціях.

 

конференціяконференціяконференціяконференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна робота

Провідну роль у фаховій підготовці бакалаврів, а потім – магістрів належить викладанню природничо-наукових дисциплін, які входять до переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості.

Обов’язковою складовою загальнобіологічної освіти є практика. Під час практики студенти виконують індивідуальні науково-дослідні роботи.

 

Види практик:

Польова

Студенти І та ІІ курсів під час навчання проходять польову практику з ботаніки та зоології на базі біологічного стаціонару, що розміщений на березі Чорного моря в селі Рибаківка. Польова практика з екології, фізіології рослин проводиться в заповідних угіддях Миколаївської області - Гранитно-степове Побужжя, Єланецький степ та національний ландшафтний парк Кінбурнська коса. 

 

 Збір комах у с.Рибаківка                                          Оформлення ентомологічної колекції

Збір комах у с.РибаківкаЗбір комах у с.РибаківкаОформлення ентомологічної колекціїОформлення ентомологічної колекції

 

Правильно закріплений представник твердокрилих                           Ентомологічна колекція

Правильно закріплений представник твердокрилихПравильно закріплений представник твердокрилихЕнтомологічна колекціяЕнтомологічна колекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича

Практику на підприємствах студенти спеціальності "інженер-лаборант в галузі біології" проходять у клінічно-діагностичних, цитологічних, санітарно-епідеміологічних лабораторіях міста та області, на таких підприємствах, як "Янтар", "Сандора", у науково-виробничому об’єднанні «Біологічні технології», науково-дослідному криміналістичному центрі МВД. 

виробнича практикавиробнича практикавиробнича практикавиробнича практика

 

 

  

 

 

Педагогічна

Студенти IV та V курсів проходять педагогічну практику на базі шкіл Миколаївської області та м. Миколаєва, під час якої мають змогу безпосередньо приймати участь в навчально-виховному процесі учнів, здобувати практичні навички навчання та реалізовуватися як педагоги. Студенти-магістранти проходять педагогічну практику у МНУ ім. В.О. Сухомлинського або інших вищих навчальних закладах нашого міста, залучившись до роботи викладача.

Педагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практика